Leczenie ran jest uzależnione od ich rodzajów, pochodzenia i czynnika powstania. Inaczej będzie się traktować rany powstałe na skutek wypadku, w inny sposób pooperacyjne, a jeszcze inaczej te będące przejawem choroby.

Jeśli mowa o tej ostatniej, jako przykład warto podać powikłanie cukrzycy nazywane jako stopa cukrzycowa. Jest to owrzodzenie grzbietu lub podeszwy stopy. Traci się w niej odczuwanie bodźców zewnętrznych w postaci temperatury, a także bólu. Leczenie jej jest bardzo ważne, ponieważ bez tego może dojść do martwicy stopy co skończy się jej amputacją.

Leczenie stopy cukrzycowej to bardzo długi, trudny i niestety nie zawsze kończący się sukcesem proces. Jednakże bez podjęcia walki od razu skazuje się stopy na wyrok amputacji.

Najważniejszą kwestią w rozpoczęciu leczenia tego typu ran jest wyrównanie cukrzycy do prawidłowego poziomu. Najczęściej w takim przypadku stosuje się insulinoterapię w stopniu bardzo intensywnym. Dodatkowo stopa powinna zostać odciążona poprzez noszenie specjalnego obuwia. W dość kryzysowych momentach usuwa się martwe tkanki, ale nie całą stopę.

Aczkolwiek, tak jak wszystko, medycyna też idzie do przodu. Już dziś można używać także innych metod leczenia mających pomóc rozwiązać problem.Jednym ze sposobów jest leczenie podciśnieniowe. Do rany zakłada się opatrunki połączone z drenem. W czasie tego procesu tworzy się podciśnienie wspierające gojenie się stopy cukrzycowej. Alternatywą jest powrót do przeszłości i larwy muchy plujki. Po położeniu ich na ranie, usuwają martwą tkankę poprzez zjadanie jej. Larwy hodowane są w sterylnych warunkach. Ponadto warto dodać, że wytwarzają one bakteriobójcze substancje skuteczne na szczepy bakterii, z którymi antybiotyki nie są sobie w stanie sobie poradzić.Jeśli było już o ciśnieniu, warto też wspomnieć o metodzie z tlenem. Pacjenta wsadza się do komory hiperbarycznej ze 100% tlenem ze zwiększonym ciśnieniem. Gojenie się ran jest przyśpieszone i ułatwione.
Jednakże podane przykłady to tylko zabiegi wspomagające leczenie stopy cukrzycowej. Stosując je, nie należy zapominać o podstawowej formie leczenia polegającej na ustabilizowaniu poziomu glukozy we krwi i braniu leków przepisanych przez lekarza. W innym przypadku podane zabiegi nie będą mieć żadnego sensu, a choroba będzie dalej postępować.