Operacje będące często konsekwencją ciężkich lub przewlekłych chorób, są przyczyną powstawania różnego rodzaju ran, które po zabiegu mogą być bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Niektóre rany, z uwagi na swoją specyfikę, wymagają szczególnej troski i pielęgnacji, a w niektórych przypadkach również specjalistycznego leczenia. Zazwyczaj trwa ono aż do wygojenia się rany i pojawienia się blizny. Aby jednak tak było, konieczne jest dobre prowadzenie leczenia ran pooperacyjnych.

Podstawowe informacje związane z leczeniem ran pooperacyjnych

Jak wcześniej zostało wspomniane, leczenie ran opiera się w głównej mierze na właściwej pielęgnacji. Składa się na nią chociażby prawidłowe wykonywanie opatrunków oraz ich zmiana przynajmniej dwa razy na dobę. Podczas ich zmiany bezwzględnie pamiętać należy o dokładnej dezynfekcji rany. Oprócz tego bardzo często konieczne jest stosowanie konkretnych leków, na przykład maści, działających przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Dlatego już po samej operacji warto zapytać lekarza przeprowadzającego zabieg, jaki specyfik w danej sytuacji będzie najlepszy. Niezwykle istotne jest też natychmiastowe reagowanie na wszelkie zmiany i powikłania, pojawiające się podczas gojenia się rany. Przykładem takiej sytuacji może być niespodziewane rozejście się zszytej rany. Wówczas w zależności od konkretnej sytuacji, możliwe jest pozwolenie na samoistne wygojenie się rany, poprzez tzw. ziarninowanie, lub też ponowne założenie szwów, po wcześniejszym odświeżeniu rany i oczywiście konsultacji z lekarzem. Wszystkie te zabiegi i działania mają finalnie prowadzić do ostatecznego wyciągnięcia szwów i zagojenia się rany. Termin usunięcia szwów wyznacza lekarz prowadzący. Pod uwagę jest w tym przypadku brany rodzaj rany, a także operowana okolica, gdyż na innych częściach ciała czas gojenia rany może się różnić. Wpływ na to ma również rodzaj wykorzystanego szwu. Leczenie ran pooperacyjnych jest bowiem realizowane poprzez wykorzystanie szwów ciągłych, pojedynczych, a nawet rozpuszczalnych. Długotrwałe leczenie ran pooperacyjnych wymaga zatem w głównej mierze cierpliwości i wysokiej staranności o jak najlepsze wykonanie wszystkich niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.