Zlokalizowanie właściwej przyczyny pogorszenia bądź ubytku słuchu nie jest proste, a jego przyczyn może być wiele: od wieku, przez różnego rodzaju czynniki chorobowe, po wpływ niektórych leków. Aby właściwie zdiagnozować źródło problemu i zastosować odpowiednie metody leczenia, pacjenci poddawani są badaniom specjalistycznym.

Istnieje kilka rodzajów badań słuchu, jednak każde z nich obowiązuje podstawowy podział na badania obiektywne oraz subiektywne.

Badania obiektywne nie wymagają współpracy między pacjentem a lekarzem i przeprowadzane są z użyciem specjalistycznego oprzyrządowania. Badanie tego typu pomaga w ustaleniu przyczyny pogorszenia słuchu. Do badań obiektywnych należą: tympanometria, badanie słuchu BERA oraz otoemisja akustyczna.

Badania obiektywne są nieinwazyjne, a ponieważ nie wymagają zaangażowania pacjenta, często wykorzystywane są do wykrywania wad słuchu u dzieci oraz noworodków.

Badania subiektywne, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają zaangażowania pacjenta. Umieszczony w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu pacjent zostaje wyposażony w słuchawki oraz pilot z jednym przyciskiem. Jego zadanie polega na naciśnięciu przycisku w momencie, kiedy w którejś ze słuchawek usłyszy dźwięk (pisk, buczenie etc.). Na podstawie informacji zwrotnej przekazanej za pomocą pilota, lekarz przeprowadzający badanie jest w stanie określić na jakim poziomie pacjent słyszy dźwięk (dźwięki odtwarzane są w skali 0-25 dB). Jest to tzw. audimetria totalna. Drugim badaniem subiektywnym jest audiometria mowy, polegająca na sprawdzeniu rozumienia wypowiadanych słów.

Wiele placówek NFZ raz na jakiś czas oferuje darmowe badania słuchu. Jeżeli przychodnia którą odwiedzamy proponuje zapisy na bezpłatne badanie słuchu, warto wziąć taką możliwość pod uwagę, zarówno w celu diagnozy istniejącego problemu, jak i profilaktyki. Im szybciej wykryty zostanie ewentualny ubytek, tym skuteczniej jesteśmy w stanie mu zaradzić.