Terapia manualna to dział fizjoterapii poświęcony leczeniu dysfunkcji narządu ruchu występujących w chorobach lub urazach układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Opracowano różne skale opisujące mobilizacje stawów. Poniżej przedstawimy dwie najważniejsze.

Skala ocen mobilizacji stawów Maitland:

 • Stopień I – rytmiczny ruch oscylacyjny o małej amplitudzie na samym początku dostępnego zakresu ruchu
 • Stopień II – rytmiczny ruch oscylacyjny o dużej amplitudzie w średnim zakresie dostępnego zakresu ruchu
 • Stopień III – rytmiczny ruch oscylacyjny o dużej amplitudzie, który osiąga końcowy zakres ruchu
 • Stopień IV – rytmiczny ruch oscylacyjny o małej amplitudzie na samym końcu zakresu ruchu
 • Stopień V – Mała amplituda, szybki ciąg w końcowym zakresie ruchu

Skala oceny trakcji Kaltenborn:

 • Stopień I – neutralizuje nacisk połączeń bez oddzielania powierzchni złącza
 • Stopień II – oddzielne powierzchnie stawów, zmniejszające luz lub eliminujące luz wewnątrz kapsułki stawu
 • Stopień III – rozciąga tkanki miękkie otaczające staw

Można rozróżnić różne techniki terapii manualnej, które mają na celu zmniejszenie bólu i poprawę zakresu ruchu. Większość technik obejmuje obejmują trzy rodzaje ruchów:

 • Mobilizacja tkanek miękkich, do którego zaliczamy terapię punków spustowych lub masaż głębokich tkanek: dotyczy miękkich tkanek ciała, mięśni, więzadeł i ścięgien. Terapia skutkuje rozluźnieniem mięśni, zerwaniem zrostów blizn, zwiększeniem krążenia i złagodzeniem bólu.
 • Wspólna mobilizacja: realizowana poprzez nacisk o przebiegu ciągłym lub rytmiczną oscylacje przykładaną do właściwego stawu. Służy on zmniejszeniu bólu i poprawia mobilność stawów.
 • Wspólna manipulacja: realizuje się go poprzez naciskanie z dużą szybkością i niską amplitudą na odpowiedni staw. Służy zmniejszeniu bólu i poprawieniu funkcjonalności i mobilność stawów.

Jest to bardzo ważna, aby terapia oparta była na dokładnej diagnozie i ocenie stanu w zależności od właściwej sytuacji pacjenta. Terapeuta w poradni rehabilitacyjnej powinien następnie dobrać odpowiednie techniki i proces leczenia. Oprócz wielu zalet odpowiednio przeprowadzona technika manualna jest bezpieczna i może być zindywidualizowana, w zależności od schorzenia i stanu pacjenta.